Sayın Üyemiz,

Oda aidatları BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ’nin 58. Maddesindeki tahsilat sıralamasına göre yapılmaktadır.
Bu maddeye göre aidatlar sırasıyla aşağıdaki gibi tahsil edilmektedir:

1) Ödeme süresi başlamış (cari yıl) ve henüz vadesi geçmemiş borçları,
2) Ödeme süresi başlamış ve henüz vadesi geçmemiş borcun bulunmaması halinde yapılan ödeme, en eski borç anaparalarından başlayarak sırasıyla diğer borç anaparalarını,
3) Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde yapılan ödeme, en yeni asıl borcun gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçları.

Buna göre aidat ödemelerinde tahsilat sistemimiz öncelikli olarak vade tarihi en son olan borçtan başlayarak geriye doğru çalışmaktadır.

Aşağıda ki adreslerden bankaya ödeme yapabilirsiniz.

 

-Denizli Ticaret Odası Ziraat Bankası A.Ş.
İban :TR67 0001 0000 8437 1029 6950 01

 

-Denizli Ticaret Odası  Akbank 1147                            

İban :TR67 0004 6000 1288 8000 0011 47

 

Etkinlik Takvimi